poonel
11 مهر 1401 - 12:39

رفتار خشونت بار اغتشاشگران، نظام اقتصادی را در معرض خطر قرار میدهد

نصیری، تحلیلگر اقتصادی گفت: رفتار خشونت بار اغتشاشگران موثر بر وضعیت اقتصادی است. هادی نصیری کارشناس ارشد علوم اقتصادی و تحلیلگر اقتصادی درباره تاثیر اعتراضات اجتماعی بر اقتصاد صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام، گفت: اینکه اعتراضات اخیر چه اثری بر اقتصاد داشته و خواهد داشت موضوعی است که به حال و آینده مربوط است و نحوه مدیریت این جریان به قدری اهمیت دارد که شاید هرگونه سوء رفتار به در معرض خطر قرار دادن نظام اقتصادی منجر می‌شود. وی افزود: در حوزه اقتصادی این اعتراضات اگر با خشونت همراه شود قاعدتا باعث تخریب اموال و خصوصی خواهد شد و این روند بصورت دومینو وار بر سایر بخشها تاثیرگذار است اما اثر اصلی و عمده‌ای که بر اقتصاد وارد می شود از ناحیه بی ثبات شدن نظام اقتصادی و کسب و کار مردم است، همانطور که در مقدمه اشاره شده بی‌ثباتی در اقتصاد به قدری اهمیت دارد که میتوان جریانهای نقدینگی و حتی تولیدی را تغییر دهد که سرمایه‌گذاران به سمت فعالیتهای غیرمولد و طلا و ارز هدایت شوند. در شرایط بی ثباتی و نبود چشم اندازهای لازم تقاضا برای ارز و طلا افزایش می‌یابد و توقف نکردن این روند شاید باعث فشارهای تورمی بی سابقه‌ای در کشور شود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگرچه در بُعد اقتصادی هزینه هایی که تحمیل می‌شود با مدیریت صحیح شاید بتوان آنها را در میان و بلندمدت جبران کرد، اما هرگونه هزینه‌ای که در حوزه اجتماعی وارد شود شاید غیرقابل جبران باشد. ایشان در ادامه توضیح داد: همونطور که گفته شد سیاست و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند و استقلال این دو به تنهایی در تاریخ رخ نداده است. نصیری گفت: در مجموع می‌توان گفت که اعتراضات اخیر از مجراهایی بر کشور اثرگذار خواهد بود، ابتدا از مجرای اقتصادی که باعث خسارت‌هایی عینی و واقعی در کوتاه مدت میشود و از سوی دیگر تبعات میان مدت و بلند مدت بر نرخ ارز، تورم و بیکاری بر جای خواهد گذاشت که این موضوع باعث افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی می‌شودو انتهای پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 766451